Lwfans Ceisio Gwaith Ar-lein

Gwneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith

Dechrau cais newydd

I ddefnyddio'r gwasanaeth hwn mae'n rhaid i chi:
• fod heb gael Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn y calendar mis diwethaf
• dim eisiau gwneud cais Lwfans Ceisio Gwaith (JSA) o ddyddiad yn y dyfodol
• dim eisiau gwneud cais am JSA ar ôl gorffen cwrs hyfforddiant a drefnwyd drwy eich Canolfan Gwaith

Dylech hefyd:
• fod gyda rhif Yswiriant Gwladol
• cael rhif ffôn y gellir cysylltu â chi arno
• cwblhau eich cais eich hun

Os na allwch ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, ffoniwch y Ganolfan Byd Gwaith lle bydd asiant gwasanaeth cwsmeriaid yn eich helpu gyda'ch cais

Canolfan Byd Gwaith (rhadffôn):
Saesneg: 0800 055 6688
Welsh: 0800 012 1888
Ffôn testun 0800 023 4888
Dydd Llun i ddydd Gwener 8.00 am i 6.00 pm

Dychwelyd i gais a arbedwyd

Os ydych wedi defnyddio JSA ar-lein yn y saith diwrnod diwethaf gallwch ddychwelyd i'ch cais a arbedwyd drwy roi eich ID ar-lein a'ch cyfrinair isod.

Os ydych wedi colli'r manylion hyn bydd angen i chi gychwyn cais newydd.

Unwaith mae eich cais wedi cael ei anfon ni fyddwch yn gallu edrych arno ar-lein.

Gwybodaeth diogelwch pwysig

Mae JSA ar-lein yn wasanaeth diogel. I ddiogelu eich manylion personol rhag cael eu gweld mewn mannau cyhoeddus:
• caewch y ffenestr bori pan rydych wedi gorffen
• gwnewch yn siŵr eich bod yn casglu unrhyw beth rydych wedi'i argraffu

Rhowch eich adborth i ni

Helpwch i wella'r gwasanaeth hwn drwy ateb ychydig o gwestiynau drwy'r cyswllt 'Rhowch eich adborth i ni'.Cross & Stitch