Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

Cynghorydd budd-daliadau

Cael cyngor ar fudd-daliadau ar eich cyfer chi/eich teulu neu ar gyfer rhywun arall. Atebwch gwestiynau ar-lein yn ddienw am eich cynilion, incwm a gwariant.

Defnyddiwch y cynghorydd budd-daliadau i…

  • edrych pa fudd-daliadau y gallech efallai eu cael
  • cael amcangyfrif o’r budd-daliadau, credydau treth neu bensiynau a allai fod ar gael
  • cymharu amcangyfrifon os bydd eich sefyllfa’n newid
  • arbed eich atebion am hyd at saith diwrnod
  • lawr lwytho/argraffu canlyniadau er mwyn cyfeirio atynt

Er mwyn ateb yr holl gwestiynau byddwch angen gwybodaeth am…

  • cynilion
  • enillion e.e. slipiau cyflog
  • manylion budd-dal/pensiwn
  • gwariant e.e. Treth Cyngor, taliadau rhent/morgais, taliadau gofal plant
  • os ydych yn rhentu eiddo gan landlord preifat, eich cyfradd Lwfans Tai Lleol

Dechrau nawr

Darganfyddwch am fudd-daliadau a chredydau treth nawr.

Os ydych yn gadael y cynghorydd budd-daliadau yn segur, byddwch yn cael eich 'amseru allan' wedi 20 munud a bydd yn rhaid i chi ddechrau eto.

Nid yw’r cynghorydd budd-daliadau yn addas i bawb

Os ydych mewn un o’r grwpiau canlynol, dewiswch o’r opsiynau isod i gael mwy o wybodaeth ddefnyddiol:

Additional links

Dyma rai o'r pethau eraill y gallwch eu gwneud ar y we...

Ffeiliau PDF

I weld ffeiliau PDF, mae angen Adobe Reader arnoch. Mae'r rhaglen ar gael am ddim os nad yw gennych chi eisoes.

Allweddumynediad llywodraeth y DU