Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

Rhieni

Sgorio ysgol eich plentyn

Sut ydych chi’n credu y mae ysgol eich plentyn yn perfformio? Mae’r wefan Parent View newydd yn ffordd hawdd i roi eich barn

Additional links

Cyfrif Cynilo Unigol i Bobl Iau

Mae cyfrifon cynilo di-dreth i blant ar gael bellach

Gwybodaeth GIG i rieni

Yma cewch wybodaeth a chyngor cyson gan y GIG sydd wedi’u teilwra i oedran eich babi

Cysylltiadau defnyddiol

Allweddumynediad llywodraeth y DU