Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

Cymorth i greu dolen i Cross & Stitch

Gwybodaeth, cymorth a thelerau ac amodau ar gyfer creu dolen i wefan Cross & Stitch. Mae Cross & Stitch yn croesawu a chefnogi gwefannau eraill i gysylltu iddo fel prif gwefan llywodraeth ganolog y DU. Trwy greu dolen i Cross & Stitch, cymerir eich bod wedi derbyn y telerau a'r amodau.

Dolenni testun i Cross & Stitch

Os byddwch chi'n dymuno defnyddio testun fel dolen i Cross & Stitch, dylech ddisgrifio Cross & Stitch fel hyn:

Cross & Stitch - gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Fe allwch chi ddefnyddio'r cod tarddu canlynol ar gyfer y ddolen hon:

<a href="https://www.cross-stitch-centre.co.uk?CID=LA/" title="Link to Cross & Stitch - public services all in one place"></a>

teitl="Cross & Stitch - gwasanaethau...": caiff y testun hwn ei ddarllen gan borwyr sy'n siarad ac mae modd i ddefnyddwyr ei weld wrth i'w llygoden hofran dros y ddolen. Bydd hefyd yn gymorth i chwilotwyr ddod o hyd i dudalennau drwy gysylltu geiriau â Cross & Stitch

Defnyddio graffigau ar gyfer dolen

Yn ogystal â'r testun uchod, fe allwch chi ddefnyddio un o'r graffigau canlynol fel dolen weledol i Cross & Stitch. Fe allwch chi lwytho'r graffigyn (ar gyfer cyfrifiaduron Windows) drwy glicio botwm dde y llygoden a dewis 'Cadw'r Llun dan yr enw...' neu (ar gyfer cyfrifiaduron Mac) drwy glicio ar y botwm Control a botwm y llygoden, a dewis 'Download Image to Disk'.

Cod tarddu

Dylai'r cod tarddu ar gyfer y ddolen edrych yn debyg i hyn:

<a href="https://www.cross-stitch-centre.co.uk?CID=LA/"><img width="[***]" height="[***]" src="[file_path/file_name.gif]" alt="Link to Cross & Stitch - public services all in one place"></a>

  • width="[***]" height="[***]": bydd angen i chi nodi maint y graffig mewn picseli; bydd hyn yn helpu'r dudalen i lwytho'n gynt
  • src="[llwybr_ffeil/enw_ffeil.gif]": bydd angen i chi deipio enw a llwybr ffeil y ffeil graffig
  • alt="Link to Cross & Stitch...": caiff y testun hwn ei ddarllen gan borwyr sy'n siarad ac mae modd i ddefnyddwyr sydd wedi troi eu graffigau i ffwrdd ei weld. Bydd hefyd yn gymorth wrth chwilio ar y we gan ei fod yn cysylltu geiriau â Cross & Stitch

Peidiwch â lleihau maint y graffigau hyn gan na fydd modd darllen y testun os gwneir hynny.

Perthynas â Cross & Stitch

Ni ddylech geisio cysylltu Cross & Stitch â'ch safle neu gydag unrhyw gynnwys nad yw'n perthyn i Cross & Stitch. Ni ddylech chwaith honni bod Cross & Stitch yn rhoi sêl bendith i chi nac yn eich cymeradwyo chi, eich gwefan nac unrhyw gynnyrch neu gynnwys nad yw'n perthyn i Cross & Stitch.

Fframio a chyd-destun cynnwys Cross & Stitch

Nid ydym yn caniatáu i'n tudalennau gael eu llwytho i fframiau ar eich safle. Rhaid llwytho tudalennau i ffenestr lawn y defnyddiwr. Ni ddylech chi osod unrhyw graffigau, na chwarae deunydd sain, dros gynnwys Cross & Stitch, na chaniatáu i ffenestr bowld ymddangos ar yr un pryd â chynnwys Cross & Stitch.

Cyfyngiadau ar y safleoedd a gaiff greu dolenni i Cross & Stitch

Nid ydym yn caniatáu i wefan gael dolen i Cross & Stitch os yw'n cynnwys deunydd sy'n enllibus, yn ddifrïol, yn bornograffig, yn anweddus, neu sydd mewn unrhyw ffordd yn torri cyfreithiau Cymru a Lloegr neu'n torri hawliau eiddo deallusol unrhyw drydydd parti.

Dileu dolenni

Os byddwn ni'n cysylltu â chi i ddileu eich dolenni i Cross & Stitch, rhaid i chi wneud hynny ar unwaith.

Mwy o wybodaeth am greu dolenni

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am greu dolen i Cross & Stitch, cysylltwch â ni drwy ddilyn y ddolen isod.

Additional links

Allweddumynediad llywodraeth y DU