Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mawrth, 2 Hydref 2012

Arian, treth a budd-daliadau

Gwneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith ar-lein

Mae’r gwasanaeth yn hawdd i’w ddefnyddio, gyda chymorth ar-lein i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Mae’n esbonio sut mae gwneud cais o'i ddechrau i'w ddiwedd, er mwyn i chi wybod beth i’w ddisgwyl. Mae dolenni defnyddiol eraill yn cynnwys gwasanaethau i’ch helpu chi yn ôl mewn i’r gwaith, fel y Chwiliad Swyddi ar-lein a’r Cynghorydd Budd-daliadau

Additional links

Wedi methu’r dyddiad cau ar gyfer ffurflenni treth?

Yma cewch wybod am gosbau, beth i’w wneud os nad oedd angen ffurflen dreth arnoch eleni neu os oedd gennych esgus rhesymol am fod yn hwyr

Hysbysiadau Cod PAYE ar gyfer 2012-13

Wedi cael eich Hysbysiad Cod ar gyfer 2012-2013? Yma cewch wybod beth mae’n ei olygu, gan gynnwys sut mae gwirio eich treth os oes gennych fwy nag un swydd neu bensiwn

Allweddumynediad llywodraeth y DU