Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mawrth, 2 Hydref 2012

Trethi

Hysbysiadau Cod Talu wrth Ennill ar gyfer 2012-13

Wedi derbyn Hysbysiad Cod ar gyfer 2012-13? Cael gwybod beth y mae’n ei olygu, gan gynnwys sut i wirio eich treth os oes gennych fyw nag un swydd neu bensiwn

Additional links

Hawlio ad-daliad treth

Sut mae hawlio ad-daliad os credwch eich bod wedi talu gormod o dreth ar eich incwm cyflogaeth, hunangyflogaeth neu bensiwn

Allweddumynediad llywodraeth y DU