Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

Gadael y DU neu ddod i'r DU

Additional links

Gwybodaeth i deithwyr

Ydych chi’n bwriadu teithio i mewn neu o’r DU?

Gwirio pa fwydydd o wledydd tramor y gellir eu mewnforio

Cael gwybod beth y gallech ac na allech fewnforio pan yr ydych yn teithio y tu allan i’r UE

Allweddumynediad llywodraeth y DU