Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

Hawliau beichiogrwydd a mamolaeth yn y gweithle

Absenoldeb Tadolaeth Ychwanegol

Efallai y gall tadau i fabanod a disgwylir cael eu geni ar neu ar ôl 3 Ebrill 2011 gael yr hawl i gymryd i fyny at 26 wythnos Absenoldeb Tadolaeth Ychwanegol

Allweddumynediad llywodraeth y DU