Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

Taliad Tanwydd Gaeaf

Mae Taliad Tanwydd Gaeaf yn helpu pobl hŷn i gadw'n gynnes yn y gaeaf. Mynnwch wybod pwy all ei gael, sut mae ei gael a faint y gallwch ei gael. Os nad ydych wedi'i gael o'r blaen, mynnwch wybod beth sydd angen i chi ei wneud.

Pwy all ei gael a faint y gallwch ei gael

Mae'r Taliad Tanwydd Gaeaf yn daliad di-dreth sy'n helpu pobl hŷn i gadw'n gynnes yn ystod y gaeaf. Mae'r llywodraeth yn ei ddarparu i'r rheini sy'n gymwys.

Pwy all ei gael yng ngaeaf 2012/2013

Os cawsoch eich geni ar 5 Ionawr 1951, neu cyn hynny, efallai y byddwch yn gymwys i'w gael. Nid yw'n cael ei roi ar sail prawf modd a gallwch ei gael os ydych yn dal i weithio neu'n hawlio budd-dal. Mewn rhai amgylchiadau efallai y gallwch ei gael os ydych yn byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu yn y Swistir.

Os cawsoch eich geni ar ôl 5 Ionawr 1951, mynnwch wybod pryd y byddwch yn gymwys i gael Taliad Tanwydd Gaeaf drwy ddilyn y ddolen ganlynol.

Faint y gallwch ei gael

Mae faint o Daliad Tanwydd Gaeaf y gallwch ei gael yn dibynnu ar eich sefyllfa bersonol - mynnwch wybod faint y gallwch ei gael.

Rydych wedi cael Taliad Tanwydd Gaeaf o'r blaen

Os ydych wedi cael Taliad Tanwydd Gaeaf yn y gorffennol ac nad oes newid wedi bod yn eich amgylchiadau, nid oes angen i chi wneud cais arall. Dylech gael eich taliad yn awtomatig eleni.

Os yw eich amgylchiadau wedi newid

Efallai y bydd angen i chi gymryd camau os yw eich sefyllfa wedi newid. Gweler y ddolen ganlynol i ganfod beth sydd angen i chi ei wneud nesaf.

Taliadau Tanwydd Gaeaf dramor

Os ydych yn byw mewn gwlad arall yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu’r Swistir neu wedi symud i fyw yno, efallai y gallwch gael y Taliad Tanwydd Gaeaf. Gweler y ddolen ganlynol am ragor o wybodaeth.

Nid ydych wedi cael Taliad Tanwydd Gaeaf o'r blaen

Os nad ydych wedi cael Taliad Tanwydd Gaeaf o'r blaen, bydd angen i chi ganfod a ydych yn gymwys i'w gael. Mae'n rhaid i hawliadau gyrraedd erbyn 31 Mawrth 2013.

Os yw eich partner yn cael Taliad Tanwydd Gaeaf ar hyn o bryd, ond nad ydych chi'n ei gael, bydd angen i chi ei hawlio.

Mynnwch wybod a allwch ei hawlio, sut mae ei hawlio a faint y gallwch ei gael. Mae gwybodaeth hefyd am bryd y byddwch yn cael eich talu, beth i'w wneud os bydd newid yn eich sefyllfa neu os ydych yn credu bod eich taliad yn anghywir.

Taliad Tywydd Oer

Mae Taliadau Tywydd Oer yn wahanol i Daliadau Tanwydd Gaeaf. Gallwch gael un ar gyfer pob wythnos o dywydd oer iawn yn eich ardal. Gweler y ddolen ganlynol i ganfod pwy sy'n gymwys i gael Taliad Tywydd Oer.

Additional links

Taliad Tywydd Oer

Os ydych chi ar incwm isel efallai y byddwch yn gymwys am Daliad Tywydd Oer

Cymorth gwresogi ac insiwleiddio

Os ydych yn derbyn budd-daliadau penodol gallech fod yn gymwys i gael cymorth i wresogi ac insiwleiddio eich cartref

Allweddumynediad llywodraeth y DU