Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

Teithio yn yr awyr

Beth i’w wneud os bydd eich cwmni hedfan neu gwmni teithio yn mynd i’r wal

Cael gwybod beth yw eich hawliau os mae’r gwaethaf yn digwydd - a beth y gallwch chi ei wneud i ddiogelu’ch hun wrth drefnu gwyliau

Allweddumynediad llywodraeth y DU