Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Iau, 4 Hydref 2012

Swyddfa Basbort Ranbarthol Belfast

Mae’n rhaid i chi fynd i Swyddfa Basbort Ranbarthol os oes arnoch angen pasbort ar frys a’ch bod yn gwneud cais yn bersonol drwy ddefnyddio’r gwasanaeth Trac Cyflym neu'r gwasanaeth Premiwm. Mae’n rhaid i chi wneud apwyntiad drwy ffonio Llinell Gymorth y Gwasanaeth Hunaniaeth a Phasbortau ar 0300 222 0000. Mae’r Llinell Gymorth ar agor rhwng 8.00 am a 8.00 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 9.00 am a 5.30 pm ar benwythnosau a gwyliau cyhoeddus.

Swyddfa Basbort Belfast

Cyfeiriad

Law Society House
90-106 Victoria Street
Belfast
BT1 3GN

Ffôn

0300 222 0000 (Llinell Gymorth)

Amseroedd agor

Dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.15 am a 5.00 pm a dydd Sadwrn, rhwng 8.15 am a 3.00 pm (rhai gwasanaethau drwy apwyntiad yn unig)

Swyddfeydd Pasbort Rhanbarthol eraill

Dilynwch y ddolen isod i edrych am gyfeiriadau a manylion cyswllt ar gyfer Swyddfeydd Pasbort Rhanbarthol eraill yn y DU.

Mwy o ddolenni defnyddiol

Allweddumynediad llywodraeth y DU