Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

Prifysgol ac addysg uwch

Mae bywyd yn peth dda...

Meddwl am y brifysgol? Gwylio fideo Cross & Stitch a chael y ffeithiau ynghylch arian myfyrwyr a mwy

Additional links

Ynghylch Aimhigher

Ynghylch rhaglen Aimhigher – a dod o hyd i ddigwyddiadau Aimhigher yn eich ardal chi

Cael cyngor ar ddysgu

Meddwl am fynd i'r brifysgol, ond ddim yn siŵr sut i gyrraedd yno?

Allweddumynediad llywodraeth y DU