Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

Llywodraeth yng Ngogledd Iwerddon

Ers datganoli, mae rhai polisïau a gwasanaethau yn wahanol yng Ngogledd Iwerddon. Cynulliad Gogledd Iwerddon a Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon sy'n gyfrifol am y rhan fwyaf o faterion bob dydd pobl Gogledd Iwerddon.

Cynulliad Gogledd Iwerddon

Sefydlwyd Cynulliad Gogledd Iwerddon fel rhan o Gytundeb Belfast (a elwir hefyd yn Gytundeb Gwener y Groglith) yn 1998. Cafodd y broses o ddatganoli Gogledd Iwerddon ei gohirio ym mis Hydref 2002 a'i hadfer ar 8 Mai 2007.

Mae'r Cynulliad yn trafod ac yn deddfu, ac yn craffu ac yn gwneud penderfyniadau ar waith adrannau llywodraeth Gogledd Iwerddon.

Mae'n cynnwys hyd at 108 o Aelodau etholedig o'r Cynulliad Deddfwriaethol (MLAau), ac yn cyfarfod yn Adeiladau'r Senedd yn Stormont ym Melfast.

Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon

Llywodraeth ddatganoledig Gogledd Iwerddon yw Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon. Mae'n gyfrifol am lawer o faterion, yn cynnwys materion economaidd a chymdeithasol, datblygiad amaethyddol a gwledig, diwylliant, celfyddydau, addysg, iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a diogelwch y cyhoedd.

Mae Pwyllgor y Weithrediaeth yn cyfarfod i gytuno ar faterion o bwys, ac yn llywio cynigion ar gyfer deddfau newydd i'r Cynulliad eu hystyried. Mae'n cynnwys y Prif Weinidog a'r dirprwy Brif Weinidog, a deg o weinidogion adrannau'r llywodraeth.

Additional links

Arbed Arian
Arbed Ynni

Ewch i dudalen LLEIHAU'CH CO2 i ganfod ffyrdd hawdd o arbed arian ac ynni

Allweddumynediad llywodraeth y DU