Ymholiad cerbydau

Gwneud ymholiad am fanylion cerbyd
Darllenwch y wybodaeth ganlynol yn ofalus.
Gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth hwn i ddod o hyd i ba wybodaeth mae'r DVLA yn dal am gerbyd ar ei chronfa data.
Er mwyn gwneud ymholiad bydd angen nod cofrestru'r cerbyd (rhif plât) a gwneuthuriad y cerbyd. Gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth hyn ar y ddogfen neu tystysgrif gofrestru, hefyd yn cael ei alw'r llyfr log.