Gwneud cais am ddisg treth

Darllenwch a chadarnhewch y datganiadau canlynol os gwelwch yn dda:
Efallai fydd y dolennau sy'n dilyn yn ddefnyddiol ichi:
Mae'r Data-bas Yswiriant Moduro (MID) yn cynnwys manylion yswiriant cerbydau. Gallwch wirio os yw eich cerbyd ar y gronfa ddata heddiw wrth ymweld a'r gronfa ddata ar lein yn Swyddfa Yswiriant Moduron Agor ffenestr newydd. Sylwch os gwelwch yn dda, rhaid bod yswiriant dilys ar y data-bas ar y dydd mae'r dreth newydd yn dod i rym er mwyn cwblhau trafodaeth ail-drwyddedu.
Mae Asiantaeth Gwasanaethau Cerbydau a Gweithredwyr (VOSA) yn cadw data-bas holl ganlyniadau prawf MOT. Gallwch wirio os yw eich cerbyd ar y gronfa ddata wrth ymweld ar lein yn Asiantaeth Gwasanaethau Cerbydau a Gweithredwyr (VOSA) Agor ffenestr newydd. Sylwch os gwelwch yn dda, rhaid bod MOT dilys gennych ar y dydd cyntaf mae'r disg treth newydd yn dod i rym er mwyn cwblhau trafodaeth ail-drwyddedu.
Unwaith fyddwch wedi ateb pob cwestiwn, cliciwch nesaf i barhau.