Cysylltu â DVLA

Ymholiadau ynghylch gwneud cais am ddisg treth neu HOS dros y ffôn ac ar y rhyngrwyd:
  • Ffôn:
  • Ffôn testun:
  • 0300 123 4321
  • 0300 790 6201
Bydd ymgynghorydd yn gallu'ch helpu chi rhwng 8.00 am a 8.30 pm rhwng dydd Llun i ddydd Gwener, a 8.00 am a 5.30 pm ar ddydd Sadwrn.
Ymholiadau cyffredinol eraill am gerbydau:
  • Ffôn:
  • Ffacs:
  • Ffôn testun:
  • 0300 790 6802
  • 0300 123 0798
  • 01792 766 426
Bydd ymgynghorydd yn y DVLA ben arall y ffôn i'ch cynorthwyo rhwng 8.00yb a 7.00yh o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 8.00yb a 2.00yp ar ddydd Sadwrn.
Am roi mwy o adborth? Anfonwch e-bost i: evl.feedback@dvla.gsi.gov.uk Agor ffenestr newydd Sylwch os gwelwch yn dda fod DVLA fel rheol ddim yn gallu cynnig ateb personol i'ch e bost.