Dweud eich dweud

Bydd y DVLA yn ddiolchgar pe gallech roi ychydig o'ch amser a gadael iddynt wybod beth oedd eich barn am eu gwasanaeth.
1. Os oeddech chi wedi defnyddio'r gwasanaeth hwn i aildrwyddedu neu ddatgan HOS ar eich cerbyd, pa mor glir, cryno â rhydd o jargon oedd yr wybodaeth a gawsoch gan DVLA am y ffyrdd newydd o dalu?
2. Pa mor fodlon oeddech chi â'r gwasanaeth a gawsoch heddiw?
3. Pa mor debygol fyddech chi o ddefnyddio'r gwasanaeth hwn eto?
Diolch i chi am eich cymorth. Mae eich sylwadau yn helpu'r DVLA i ddarparu gwasanaeth mor effeithiol â phosib.
Am roi mwy o adborth? Anfonwch e-bost at y DVLA yn: evl.feedback@dvla.gsi.gov.uk Agor ffenestr newyddSylwch os gwelwch yn dda fod DVLA fel rheol ddim yn gallu cynnig ateb personol i'ch e bost.