Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

Gofyn am ffurflen gais prawf gyrru theori

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen gais am brawf gyrru theori i wneud cais am eich prawf theori drwy'r post os nad ydych yn dymuno defnyddio'r gwasanaeth ar-lein neu'r gwasanaeth ffôn.

Sut i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Llwythwch y ffurflen oddi ar y ddolen isod a'i llenwi.

Gallwch dalu am y prawf drwy siec neu archeb bost, ond nid yw taliadau arian parod yn cael eu derbyn. Dylech wneud y siec neu archeb bost yn daladwy i ‘Driving Standards Agency’.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi’i llenwi, a’r taliad, at: Driving Standards Agency, Booking Department, PO Box 381, Manchester M50 3UW.

Archebu eich prawf gyrru theori ar-lein

Mae’n gyflymach ac yn haws i archebu eich prawf gyrru theori ar-lein. Pan fyddwch yn archebu ar-lein gallwch weld yr apwyntiadau sydd ar gael a dewis un sy’n addas i chi.

Additional links

Cyngor budd-daliadau ar-lein

Os oes angen cyngor ar fudd-daliadau, pensiynau a chredydau arnoch, defnyddiwch y gyfrifiannell ar-lein i weld beth y gallech ei gael

Cymorth gyda ffeiliau PDF

I weld ffeiliau PDF bydd angen Adobe Reader arnoch. Mae’r rhaglen ar gael yn rhwydd os nad yw gennych eisoes

Allweddumynediad llywodraeth y DU