Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

Chwilio am adroddiadau ysgolion Ofsted

Mae'r Swyddfa Safonau Addysg (Ofsted) yn darparu adroddiadau am ysgolion, darparwyr gofal dydd a mwy.

Sut i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn

Mae adroddiadau Ofsted yn cynnwys darparwyr gofal dydd, ysgolion cynradd, uwchradd, 16+, annibynnol neu arbennig, ac unedau cyfeirio disgyblion.

Gallwch chwilio am adroddiad ysgol trwy ddefnyddio cod post, rhif Ofsted yr ysgol, neu trwy ddefnyddio'r map rhyngweithiol.

Additional links

Cyngor budd-daliadau ar-lein

Os oes angen cyngor ar fudd-daliadau, pensiynau a chredydau arnoch, defnyddiwch y gyfrifiannell ar-lein i weld beth y gallech ei gael

Cymorth gyda ffeiliau PDF

I weld ffeiliau PDF bydd angen Adobe Reader arnoch. Mae’r rhaglen ar gael yn rhwydd os nad yw gennych eisoes

Allweddumynediad llywodraeth y DU