Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

Rheoli dyled

Ddim yn defnyddio’ch cerbyd?

Os yw’ch cerbyd oddi ar y ffordd, mae’n rhaid i chi naill ai barhau i’w drethu neu wneud datganiad HOS (Hysbysiad Oddi ar y Ffordd Statudol) i DVLA - neu gallech wynebu cosb

Additional links

Cyngor budd-daliadau ar-lein

Cael cyngor budd-daliadau drwy ddefnyddio’r offeryn ar-lein i ateb cwestiynau am eich amgylchiadau

Archwiliad iechyd ariannol

Cymryd 5-10 munud ar archwiliad iechyd ariannol cyfrinachol sydd am ddim

Allweddumynediad llywodraeth y DU