Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mawrth, 2 Hydref 2012

Additional links

Y Diploma

Cymhwyster newydd i bobl ifanc 14 i 19 oed

Cyngor a chymorth am ddim

A ydych chi rhwng 13 ac 19? Pa bynnag ddewis mae angen i chi wneud, gall Connexions Direct eich helpu

Allweddumynediad llywodraeth y DU