Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

Cyflogaeth ar-lein

Dod o hyd i swydd, dod i wybod eich hawliau cyflogaeth pan caiff babi ei eni, talu treth ac Yswiriant Gwladol, cael cymorth gyda gweithio hyblyg a llawer mwy.

Dod o hyd i swydd nawr

Penodiadau cyhoeddus

Cefnogi cynrychiolwyr undebol: arweiniad i reolwyr

Trwyddedau gwaith y DU

Additional links

Cyngor budd-daliadau ar-lein

Os oes angen cyngor ar fudd-daliadau, pensiynau a chredydau arnoch, defnyddiwch y gyfrifiannell ar-lein i weld beth y gallech ei gael

Cymorth gyda ffeiliau PDF

I weld ffeiliau PDF bydd angen Adobe Reader arnoch. Mae’r rhaglen ar gael yn rhwydd os nad yw gennych eisoes

Allweddumynediad llywodraeth y DU