Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

Moduro

Gwneud cais am drwydded yrru, archebu prawf theori neu ymarferol neu brynu eich disg treth ar-lein yw’r ychydig o wasanaethau moduro sydd ar gael ar-lein. Cael gwybod mwy ynghylch rhain a llawer mwy...

Hysbysiadau e-bost yr Asiantaeth Safonau Gyrru

Llyfrau, DVD ayb dysgu gyrru swyddogol yr Asiantaeth Safonau Gyrru ar-lein

Rhifau cofrestru personol DVLA

Ymholiadau am fanylion cerbyd

Rhoi gwybod ar-lein am gerbyd sydd heb ei drwyddedu

Offer data tanwydd car, CO2 a threth ceir newydd

Tagfeydd traffig a chynllunio teithiau

Mwy o ddolenni defnyddiol

Additional links

Cyngor am fudd-daliadau ar-lein

Os oes angen cyngor ar fudd-daliadau, pensiynau a chredydau, gallwch weld yr hyn y gallech gael drwy ddefnyddio’r cyfrifiannell ar-lein

Cymorth gyda ffeiliau PDF

Bydd angen copi o Adobe Reader arnoch i weld ffeiliau PDF. Mae’r rhaglen am ddim os nad yw gennych yn barod.

Allweddumynediad llywodraeth y DU