Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

Sut i gyfnewid disg dreth

Bydd angen i chi gyfnewid eich disg treth os gwnewch unrhyw newidiadau i adeiladwaith eich cerbyd neu i’w ddefnydd a fydd yn newid dosbarth treth eich cerbyd neu faint o dreth cerbyd rydych yn ei thalu.

Pryd i gyfnewid

Dylech gyfnewid eich disg treth os byddwch yn newid y canlynol:

 • dosbarth treth (nid yw hyn yn berthnasol i ddosbarthiadau treth lle nad oes rhaid talu treth cerbyd)
 • maint yr injan (capasiti’r silindrau)
 • y math o danwydd a ddefnyddir
 • pwysau cerbyd nwyddau
 • nifer y seddi ar fws
 • defnydd cerbyd yr ydych newydd ei brynu

Os yw maint yr injan neu'r math o danwydd wedi newid

Ar gyfer newidiadau i faint yr injan (capasiti’r silindrau) neu’r math o danwydd sy’n golygu y bydd angen talu llai o dreth cerbyd, rhaid i chi ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig o'r newid. Gall y dystiolaeth fod yn dderbynneb ar gyfer yr injan newydd, tystiolaeth ysgrifenedig gan y gwneuthurwr, y cwmni yswiriant neu’r garej a wnaeth y newid.

Sut i gyfnewid eich disg treth

Cyfnewid eich disg treth mewn person neu drwy’r post yn eich swyddfa Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA) lleol.

Ar gyfer cerbydau nwyddau ysgafn neu breifat

Dylech fynd â’r canlynol gyda chi neu eu hanfon:

 • ffurflen V70W ‘Ffurflen Gais – Cyfnewid Trwydded Cerbyd’
 • disg treth gyfredol
 • y Dystysgrif Cofrestru, gydag unrhyw newidiadau wedi’u marcio arni
 • ffurflen V62W wedi’i llenwi ‘Ffurflen Gais am Dystysgrif Cofrestru Cerbyd V5C’ os nad yw’r Dystysgrif Cofrestru ar gael
 • tystysgrif yswiriant ddilys
 • tystysgrif prawf MOT ddilys os oes ei hangen
 • taliad ychwanegol ar gyfer y dreth cerbyd os oes ei angen (darllenwch ‘Talu treth cerbyd ychwanegol’ isod)
 • tystiolaeth ysgrifenedig o newidiadau am ostyngiad ym maint yr injan neu newid tanwydd

Ar gyfer cerbydau mwy neu fysiau

Dylech fynd â’r canlynol gyda chi neu eu hanfon:

 • ffurflen V70W ‘Ffurflen Gais – Cyfnewid Trwydded Cerbyd’
 • disg treth gyfredol
 • y Dystysgrif Cofrestru, gydag unrhyw newidiadau wedi’u marcio arni
 • tystysgrif yswiriant ddilys
 • tystysgrif prawf ddilys - os oes ei hangen
 • tystysgrif platio - os oes ei hangen
 • tystysgrif pwysau - os oes ei hangen
 • tystysgrif ffitrwydd gwreiddiol neu dystysgrif cydymffurfio ar gyfer dosbarth treth bysiau yn unig - os oes angen un
 • tystysgrif llygredd is - os oes ei hangen
 • taliad ychwanegol ar gyfer y dreth cerbyd os oes ei angen (darllenwch ‘Talu treth cerbyd ychwanegol’ isod)
 • tystiolaeth ysgrifenedig o newidiadau am ostyngiad ym maint yr injan neu newid tanwydd

Talu treth cerbyd ychwanegol

Cyfrifo'r dreth cerbyd ychwanegol:

 • canfyddwch beth yw cyfradd newydd y dreth cerbyd
 • cyfrifwch y gwahaniaeth rhwng hen gyfradd a chyfradd newydd eich disg treth gyfredol (ee £100 hen gyfradd a chyfradd newydd o £130 yn rhoi £30)
 • rhannwch hwn â chyfnod eich disg treth gyfredol (ee, mae rhannu £30 gyda 12 mis yn £2.50)
 • lluoswch hwn gyda nifer y misoedd sydd ar ôl ar eich disg treth (ee mae lluosi £2.50 gyda phedwar mis, sef nifer y misoedd sydd ar ôl ar y disg, yn £10)
 • £10 yw’r dreth ychwanegol i’w thalu

Ble i gael ffurflen gais V70W

Fe allwch lwytho ffurflenni V70W oddi ar y we neu eu casglu o unrhyw gangen o Swyddfa'r Post® neu swyddfa DVLA leol.

Allweddumynediad llywodraeth y DU