Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

Ysgolion, dysgu a datblygu

Tablau perfformiad ysgol wedi’u cyhoeddi

Cael gwybod pa ysgolion sy’n darparu addysg gytbwys i blant, a chael gwybodaeth ynghylch sut y mae ysgolion yn gwario’u harian

Additional links

Fideos cyngor i rieni

Cyngor fideo gan Parentchannel ar ystod o faterion

Sgorio ysgol eich plentyn

Sut ydych chi’n credu y mae ysgol eich plentyn yn ei gwneud? Defnyddiwch wefan Parent View i roi eich barn

Cysylltiadau defnyddiol

Allweddumynediad llywodraeth y DU