Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

Ffioedd pasbort, faint o amser mae'n ei gymryd a cheisiadau brys am basbort

Teithio o fewn dwy wythnos?

Os oes angen i chi adnewyddu’ch pasbort ar frys, mae’r Gwasanaeth Hunaniaeth a Phasbortau yn cynnig gwasanaeth cyflym un wythnos a gwasanaeth un diwrnod premiwm. Mae’n rhaid i chi wneud apwyntiad am y gwasanaethau hyn drwy ffonio’r Llinell Gymorth Pasbortau ar 0300 222 0000. Mae’r llinell ar agor rhwng 8.00 am ac 8.00 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 9.00 am a 5.30 pm ar benwythnosau a gwyliau cyhoeddus

Additional links

Angen cyngor ar basbortau?

I gael cymorth, ffoniwch Linell Gyngor Pasbortau’r Gwasanaeth Hunaniaeth a Phasbortau ar 0300 222 0000.

Mae’r Llinell Gyngor ar agor:
- rhwng 8.00 am ac 8.00 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener
- rhwng 9.00 am a 5.30 pm ar benwythnosau a gwyliau cyhoeddus

Panel Terfysgoedd yn ceisio barnau

Mae panel annibynnol yn ceisio achosion terfysgoedd mis Awst

Allweddumynediad llywodraeth y DU