Gwefan llywodraeth y DU

Nodwch fod gan y wefan hon system allweddumynediad llywodraeth y DU

Gwasanaethau cyhoeddus i gyd yn un lle

Trefn llywio pennaf

Dydd Mercher, 3 Hydref 2012

Pasbortau

Osgoi prysurdeb yr haf

Mae’r galw mwyaf am geisiadau brys am basbort yn ystod misoedd yr haf, a Llundain yw’r swyddfa fwyaf prysur. Os bydd eich pasbort yn dod i ben yn yr haf dylech wneud cais ymhell ymlaen llaw ac ystyried defnyddio’r gwasanaeth Gwirio ac Anfon i helpu i osgoi gwneud camgymeriadau.

Additional links

Angen cyngor am basbort?

I gael cymorth, ffoniwch Linell Gyngor Pasbortau’r Gwasanaeth Hunaniaeth a Phasbortau ar 0300 222 0000.

Mae’r Llinell Gyngor ar agor:
- rhwng 8.00 am a 8.00 pm o ddydd Llun i ddydd Gwener
- rhwng 9.00 am a 5.30 pm ar benwythnosau a gwyliau cyhoeddus

Allweddumynediad llywodraeth y DU